2012. június 29., péntek

Semmelweis Ignác és a Magyar Egészségügy napja


A felfedezés
Semmelweis Ignác
A gyermekágyi láz okának és gyógymódjának felfedezője, Semmelweis Ignác Fülöp, 1818. 07. 01-én budai kereskedő család gyermekeként látta meg a napvilágot. 1844-ben fejezte be orvosi tanulmányait és 1846-tól a bécsi szülészeti klinikán kapta első állását, mint asszisztens. Egy évvel később tragikus hírt kapott, régi jó barátja, boncolás okozta vérmérgezésben elhunyt. Ez a gondolat nem hagyta nyugodni; későbbiekben ez az esemény ösztönözte arra, hogy felismerje: az akkoriban súlyos mérteket öltő gyermekágyi lázat az orvosok és az orvostanhallgatók okozták azzal, hogy a boncolások után közvetlenül, kezük fertőtlenítése nélkül vizsgáltak várandósokat és segédkeztek a szüléseknél. Még abban az évben kötelezte kollégáit, a szülészetre való belépés előtti klórmész oldatos kézmosásra, amit pár hónapon belül egyéb vizsgálatok előtt is kötelezővé tett. A csecsemőhalálozások száma ennek nyomán rohamosan csökkent, ám a módszer 'az egyszerű kézmosás' az orvos társadalom éles ellenállásába ütközött. Semmelweis számos európai szülészeti klinikának megírta felfedezését, amit 1858-ban az Orvosi hetilapban is közzé tett „A gyermekágyi láz kórtana” címmel. Annak ellenére, hogy az akkori világ már ismerte és használta a mikroszkópot (maga Semmelweis nem!), képtelen volt elfogadni ezt az egyszerű empirikus felfedezést, egészen Joseph Lister angol orvos, a fertőtlenítés fontosságáról írt publikációjáig. Manapság Lister és Semmelweis módszerének kombinációját alkalmazzák. Semmelweis végül belefáradva a szakmai elutasításokba és módszere állhatatos védelmébe, 1865-ben Döblingen egy korábbi boncoláskor szerzett fertőzésbe halt bele, ami korábban elmebajra hasonlító tüneteket idézett elő nála. Semmelweis Ignác annak ellenére, hogy jó nevű sebész és nőgyógyász volt, minden rászoruló segítségére volt, sosem anyagi érdekek vagy sikerek vezérelték, hanem az önzetlen segíteni vágyás és a tiszta kötelességtudás.

Számmisztikai képlete
Numerológus szemmel vizsgálva Semmelweis életfeladata a siker és a pénz helyes használata, kreatív ötletek és lendületesség megélése. Akik ezzel az életfeladat számmal születnek (26/8) azoknak szembe kell kerülniük a pénz, siker, hatalom problematikájával, ami azt jelenti, hogy ezek a fogalmak kiemelten fontosak számukra, akár a megszállottságig képesek hajszolni magukat csak azért, hogy sikeresek legyenek, környezetük vagy az adott szakma elfogadja őket. Semmelweis Ignác is élte végéig harcolt módszere elfogadásáért, de számos 8-assal ellentétben ő nem a saját hasznáért, hanem az emberiségért tette mindezt, ezzel teljesítve feladatát, hiszen a képletében megjelenő három darab 8-as szám mutatja, hogy hajlama szerint túl anyagias, túl fukar, minden fillért számon tart, alapvetően az életet az anyagiak szemüvegén keresztül tudja csak értelmezni. Mindenkinek, akinek az életfeladat száma 8-as, a jólét és hatalom feladatkörén munkálkodva meg kell tanulnia, hogy mindezek az anyagi javak, sikerek csak akkor okoznak igazi örömet, ha azt egy magasabb cél szolgálatába állítják, ekkor aggodalom nélkül tudják élvezni a jólétet és hatalmat, melyet nagylelkűen megosztanak embertársaikkal. Bár Semmelweis Ignác elmélete szinte mindenhol ellenállást váltott ki, ő mégis hitt módszere helyességében és éjjel-nappal a rászorulók rendelkezésére állt, ingyen is segített mindenkin, akinek csak tudott.

A hiányzó "jelen sík"
Elsődleges képletének további érdekessége, hogy a középső, vagyis az ún. „jelen sík”(4-5-6-os számok) teljesen hiányzik, ami a szakembernek azonnal elárulja szakmai sikertelenségének okát: ugyanis ha ez hiányzik, az illetőt több csalódás és megpróbáltatás éri, mint amire rászolgált. Ez, és a többi számának egyedi kombinációja adja az élete végén fellépő elmebajt. Hajlamos gondolatait magába fojtani, ezzel magyarázható a viszonylag kevés publikáció (pl.: három izolált 1-es az elsődleges mátrixban) és szakmai magyarázó cikk felfedezéséről. A sok gondolatfoszlány, fel nem dolgozott csalódás is előidézhette az utolsó években megfigyelt, szinte őrületre hasonlító viselkedését.
Teljes számmisztikai képlete
Mindent részletesen vizsgálva elmondható, hogy sikeres 8-as életút az övé, hiszen a célt elérte: újat és kreatívat alkotni, azt önzetlenül megosztani a világgal, valamint előtérbe helyezni az önzetlenséget a pénz hajszolásánál. Ma szülőháza ad otthont a róla elnevezett Orvostörténeti Múzeumnak, és születésnapja a Magyar Egészségügy napja, amikor számos szakmai elismerést adnak át és megemlékezéseket tartanak arról az orvosról, akit az Anyák Megmentőjeként is ismernek: Semmelweis Ignácról.


http://tigrisszem.tk

2012. június 28., csütörtök

Heti Tarot


A Tarot kártya a legelterjedtebb előrejelző módszerek egyike. Minden héten betekintést nyerhetsz a jövőbe, vagyis, hogy mire kell számítanod a péntektől péntekig tartó periódusokban. Jó ha észben tartod, amit olvastál,  mert egy idő után észlelni fogod, hogy személyesen a saját életedben mit jelöl egy-egy kártya. Alkalmanként különböző tervező által rajzolt kártyacsomagot használunk, így megismerheted e gyönyörű és változatos világot, a Tarot világát is.
2012.06.29. ― 2012.07.05.
Az Akasztott
Egyiptomi Tarot - Az AkasztottÁltalános jelentés
A képen egy kimerevített helyzetben lévő áldozati állatot látunk, aki lábánál megkötözve fejjel lefelé, egy oltáron helyezkedik el. Türelmet és kiszolgáltatottságot jelöl, üzenete pedig, hogy eljött a próbatétel ideje. Saját maga hozta magát ebbe a helyzetbe és csak ő maga tudja kiszabadítani magát belőle. Változásra kényszerít, nekünk szegezve a kérdést: a mi életünkben mik azok a kimerevített, rugalmatlan, idejétmúlt helyzetek és kapcsolatok amin nem merünk változtatni? Ezen a héten lehetőséget kapunk, hogy felismerjük ezeket és változtassunk rajtuk.

Szerelem
Kiszolgáltatottság a kapcsolaton belül, változásra képtelenség, megrögzöttség. Az idejétmúlt kapcsolatoktól most könnyen megszabadulhatunk, ha elég bátrak vagyunk, hogy felismerüjk azokat. Szükségszerű szemléletváltás következik be szinte minden kapcsolatban.

Munka
Késedelem minden ügyben. Ezen a héten minden nehezebben mozdul, türelemre van tehát szükség. Vizsgáljuk felül jelenlegi állásunkat, és ne féljünk váltani, még akkor sem ha nehezünkre esik.

Heti Tarot bemutató
Az egyiptomi Tarot az egyik legősibb paklik egyike. Thot könyvének is nevezik, amit az ősi Egyiptomban arra használták, hogy szimbólumai segítségével meglássák a halott útját a másvilágra. Ez a kártya mindenki számára nélkülözhetetlen, aki érdeklődik a Tarot kártyák iránt.


Szerző: Fejérvári Laura, okleveles Tarot mester
További érdekességek a kártyavetésről: http://tigrisszem.tk/index.php/tarot-kartya 

Az Achirit Ezotéria oldalán megjelenő összes cikk és írás a szerzői jog védelme alatt áll.

Csakrák - 7.rész: A Koronacsakra


Szahászrára – az üresség kapuja – Koronacsakra
A Koronacsakra szimbóluma
A koronacsakra – szahaszrára - a fejtetőn helyezkedik el. Ha érzékelni akarjuk elég, ha a kezünket kb. négyujjnyira a fejtető felett tartjuk. A csakra energiája felfelé sugárzik, de emellett univerzális energiát is magába fogad.

A szahaszrára célja az egység és az üdvösség létrehozása. A szahaszrárában elérjük az emberi spirituális képességek csúcsát. Feladata az Istenséggel való egybeolvadás, az én összeolvadása az univerzum kozmikus energiájával, az üdvösség vagy megvilágosodás belső állapotának létrehozásával. Az üresség vagy Siva lakhelye néven is ismert szahaszrára megnyílásakor, feloldódik a te és az én fogalma, a dolgok valódi természetének páratlan megértését adva. A szahaszrára állítólag több tízmillió Nap fényességével és több tízmillió Hold hűvösségével ragyog. A szahaszrára a szavak vagy az értelem birodalmán kívüli hatalmas korlátlan tudás. A hinduk a megvilágosodásnak ezt az állapotát móksa – felszabadulás – néven ismerik, a buddhisták nirvánaként – a vágyak megszűnése -, a szufik boga néven – istennek való egybeolvadás -, és a jógik szamadhi – egyesülés – néven nevezik.
Ez az egyesülés a végső célja minden jóga gyakorlatnak. A jóga egyesülést jelent – nem csak a test különleges formákba való hajlításának módszeréről van szó. Cél az üdvösség állapotához közelíteni, a fokozatosan megnyíló csakrák során végighaladva.


A szahaszrárából túlnyomórészt az ibolyaszín sugárzik, az összes színnel összhangban áll, és gyakran arany és fehér színt áraszt. A hagyományos vallásos festményeken, különösen az ikonokon gyakran a szentek fejét körülvevő stilizált dicsfénnyel ábrázolják. (Feltételezhetően ez lenne az amúgy glóriaként nevezett „dolog”.) A mélyen spirituális emberek feje körül ragyogó színeket időnként olyan emberek is látják, akik nem tisztánlátók.

Ennek a csakrának a megnyílása – ugyanúgy ahogy a harmadik szem csakránál is – bármely életkorban bekövetkezhet, és kegyelemből fakad. A megvilágosodás elérése bármelyikünk számára lehetséges a jelenlegi életünkben. Ezt az állapotot valamennyire megtapasztalhattuk kisgyerekkorunkban, mielőtt a kutacsunk bezárult volna.
Fizikai kapcsolati szinten  az agykéreg, az agy és az egész test is kapcsolatban áll a szahaszrára csakrával. A mirigyek közül a tobozmirigy tartozik ide.

A szahaszrára hangja a „csend”. Mantrája nincs. A drágakövek közül ide tartozik a tiszta kvarc – más néven hegyikristály, az ametiszt, a gyémánt, a fehér jáde, a fehér turmalin, a hókvarc, az alexandrit és a zafír. Ide tartozó aromaterápiás olajok: tömjén, levendula, rózsafa, vagy lótusz.

Amikor a szahaszrára megnyílik, kiszabadulhatunk az illúziók börtönéből, ahol a legtöbben élünk: a spirituális és a földi világ egy magfúzió erejével egyesül, átalakítja az emberi tudatosságot. Ez meglehetős hirtelenséggel következhet be, éppen úgy, ahogyan az érett gyümölcs leesik a fáról, amikor eljön az ideje. Mindannyian a saját, a másokétól eltérő fejlődési szakaszban lépünk ebbe a világba – tehát lehetséges, hogy egy kisbaba mögött már születése pillanatában sok élet spirituális fejlődése van, és megvilágosodottként születik,vagy nagyon fiatal korában eléri ezt az állapotot.

A megvilágosodott emberre többé nem hatnak az ellentmondásos érzelmek hullámai, ő maga nyugalmat áraszt. Bár fogékony a saját és mások mentális állapotára, van önuralma és mélyebb, jelentőségteljesebb kapcsolatokat él át másokkal. Fizikai szinten a teste egészséges, ragyogó. A nyitott ádzsnyákhja (homlok) csakrájú emberekhez hasonlóan remek megkülönböztető képességgel rendelkezik, és tekintélyesnek tűnik. Szerény, humoros, részvét-teli, olyan spirituális vezető, aki nem keresi a nyilvánosságot vagy a hírnév buktatóit.
Amikor a szahaszrára – a koronacsakra megnyílik, a hat alsó csakrában lévő bármilyen elzáródás feloldódik, és az energia mindegyikben a lehető legmagasabb frekvencián rezeg.

A szahaszrára csakra kiegyensúlyozását szolgálja:

-         időtöltés teljes csendben,
-         a természet valódi megtapasztalása,
-         rendszeres lelkigyakorlatok,
-         mértékletes táplálkozás, alvás,
-         erkölcsös élet,
-         rendszeres jóga, taj csi vagy hasonló gyakorlatok,
-         rendszeres meditáció,
-         szeretetteljes kedvesség gyakorlása.

Havi könyv ajánló


Mary Horsley: 
CSAKRA GYAKORLATOK
A csakrák harmonizálása jógával
(Eredeti cím: Chakra workout)
Bioenergetic Kiadó, 2007.


A könyv nagyon gyakorlatiasan végigvezet a 7 fő csakrán, és a mellékcsakrákon. Részletesen bemutatja a fő csakrákat, leírást ad róluk és az ide tartozó kristályoktól kedve az adott területhez tartozó reflexzónákig mindenre kitér. Jóga gyakorlatokat mutat be színes fényképekkel illusztráltan, leírja melyik csakrához melyik gyakorlatot javasolja végrehajtani, valamint általános áttekintést is ad a test energetikai rendszeréről. Külön fejezetben tér ki a légzésszabályozásra, valamint a meditációra is, amely során bemutatja a csakrához tartozó vizualizációkat is.

A könyv hátsó borítóján olvasható saját ajánlás alapján:
- felfedezhetjük a 7 fő csakrát és a 33 mellékcsakrát, valamint az aurára tett hatásukat,
- elsajátíthatjuk az egyes csakrák és összefüggő rendszerük szempontjából hatásos jóga-testhelyzeteket, és meditációs technikákat,
- megtanulhatjuk, hogyan tegyük intenzívebbé helyes légzéssel a jóga kedvező hatását. 


2012. június 27., szerda

EFT : Az ötvözött módszer


Gary Craig - Az EFT atyja

Csakúgy, mint az oldalon eddig bemutatott módszerek, az EFT is az alternatív gyógymódok csoportjába tartozik. A ’90-es évek elején Gary Craig, Roger Callahan Gondolatmező Terápiájából fejlesztette ki. A tűs kezelésből, vagyis az akupunktúrából a meridián-pontokkal végzett gyakorlatokat vette át és a kineziológia alapját, az energiablokkok zavarainak kezelését gondolta tovább.

A fejen lévő meridián-pontok
A múlt és a jelen negatív eseményei, gondolatai okozzák a test energiarendszerében a blokkokat. Erre a zavarra reagál a test fizikai és érzelmi tünetekkel. Az EFT terapeuta az energiablokkok oldásával dolgozik, a kiváltó okokra fókuszál, segít feltárni és megszabadulni azoktól. A személyre szabott, teljes diszkrécióban zajló kezelés általában másfél órát vehet igénybe. A kopogtatás úgy történik, hogy a terapeuta a klienssel való beszélgetés alapján bizonyos szavakat, mondatokat mond, amit ismételni kell. Célirányos mondatokkal, kifejezetten az érzésekre fókuszálnak, még abban az esetben is, ha fizikai problémával jön a páciens, hiszen előbb vagy utóbb mindig mellétevődik a mögöttes érzelem. Közben a fejen, a kézen és a törzsön lévő meridián pontokat finoman ütögeti, érinti, a kliens pedig a problémára összpontosít. A kopogtatás egyáltalán nem fájdalmas, inkább kellemes. A gyors nyugtató hatás eredményeként módosulnak a stressz reakciók, az adott problémával kapcsolatos rossz érzések fokozatosan csökkennek, majd elmúlnak.

A lényeg, hogy a kliensnek a saját érzelmeit kell felismernie, majd el kell fogadnia őket. Ha idáig eljut, képes lesz megtapasztalni, hogy ezeket az érzéseket meg tudja változtatni és el is tudja engedni.  A terapeuta segítségével például sikerülhet elérnie, hogy ne azonosuljon a fájdalommal, hanem uralja azt, képessé válik megváltoztatni a fájdalom nagyságát, helyét vagy képes eltüntetni azt.  Ennél a technikánál meg kell próbálni az „egós” részt félretenni, hogy ne az vezessen. Vagyis ne a negatív gondolataink, korlátozó hiedelmeink befolyásoljanak, hanem jöjjenek felszínre a tudatalattiban meglévő segítő információk. Az első gondolat, első megérzés mind ilyen.
Ha már sikerült a negatív érzéseket minimálisra csökkenteni, eljutni az elfogadás után az elengedésig, jöhet a következő lépés.
Ekkor már képes lesz a kliens a jó dolgokra koncentrálni és pozitív megerősítéseket elfogadni. Megtapasztalja, hogy képes tudatos befelé figyeléssel segíteni magán, beindítani öngyógyító mechanizmusait. Egy alkalom általában nem elegendő, néhány kezelésre mindig szükség van, hogy akár a páciens maga is elsajátíthassa a technikát. A módszert alkalmazva önismeretünk is fejlődik.

Az EFT abban segít, hogy ha ezt felismertük képessé váljunk akár önmagunk gyógyítására!
Hiszen a technika: gyors és fájdalommentes, egyszerű alkalmazni, nincs mellékhatása, nem lehet vele ártani és szinte minden fizikai és lelki probléma esetén hatásos. A kezelések mélyreható és tartós javulást eredményeznek.

Csak néhány példa: - párkapcsolati, munkahelyi problémák
- fájó emlékek, feldolgozatlan gyász;
- rémálmok, egyéb alvás problémák;
- fóbiák, félelmek, függőségek.

A cikket írta: Mohácsi Lizi

Az Achirit Ezotéria oldalán megjelenő összes cikk és írás a szerzői jog védelme alatt áll.

2012. június 26., kedd

Csakrák - 6. rész: A Homlokcsakra


Homlokcsakra – a felszabadulás kapuja – Ádzsnyákhja
A homlokcsakra szimbóluma
Az ismertebb nevén harmadik szemnek nevezett ádzsnyákhja csakra a szemöldökök között, és kissé azok felett helyezkedik el. Az agyalapi mirigyből sugárzik előre, de a tobozmiriggyel is kapcsolatban áll.

Amikor az elme lakhelye, az ádzsnyákhja teljesen megnyílik, az olyan érzés, mintha az ember vakok között látó lenne. Az ilyen ember tudással és önuralommal rendelkezik. A legtöbben úgy éljük az életünket, és úgy hozzuk meg a döntéseinket, hogy megoldatlan érzelmi mintákkal, fájdalmakkal, dühvel, előítéletekkel és mások véleményével terhelt elménk útmutatását követjük. Ez nyilvánvalóan azt eredményezi, hogy a világról egy görbe tükörben látott, torzított képet kapunk. Ez a megosztottság állapota.

A harmadikszem
Azok az emberek, akik a hatodik csakrájukban erős energiával rendelkeznek, a világot tökéletesen tisztán látják, és ösztönösen megértik az összefüggéseket. Elfogulatlanok, amit mások időnként részvétlenségnek látnak, nem ragadtatják el magukat az eltorzult érzelmek által. Amikor az ádzsnyákhja megnyílik, az olyan, mintha ledobnánk magunkról az illúzió páncélingét, mely a korlátok közé szorított gondolkodás fogásába zárt. Az aktív ádzsnyákhja csakrájú embereket mindig az intuíciójuk irányítja. 

A látás a homlokcsakra érzékelése
A látás tartozik a homlokcsakrához. A tisztánlátás erős, a vizualizáció szinte automatikus készséggé válik. Bármilyen tett következményét előre tudja és érti – a múlt és a jövő éppen olyan tisztán ismert előtte, mint a jelen. A képességek magukban foglalhatják a tisztánhallást (az univerzumból érkező útmutatás meghallását) vagy a tisztánérzékelést (amikor a tapintáson keresztül szerzünk információt). Ennek az erőteljes csakrának a kapuját nem vagyunk képesek csupán erőfeszítéseinkkel megnyitni, csak akkor nyílik meg - ez esetben viszont spontán, és bármilyen életkorban - ha megértjük a mögötte rejlő erőket.

Az indigó szín, mint az írisz virág színe aktiválja a csakrát
Az ádzsnyákhja csakrával az indigókék szín áll kapcsolatban. A csakra sárga színt sugároz a racionális, intellektuális gondolatokat átélő embernél, és ibolyaszínt azoknál, akiknél az érzékszerveken túli észlelés aktív. Aktiválja az ádzsnyákhja csakrát, ha a test bármely részén indigókék színt viselünk. Ezen kívül körülveheted magad virágokkal, például lila írisszel, és meggyújthatsz sötétkék gyertyákat.

Ezzel a csakrával egyik elem sem áll igazán kapcsolatban, de mondhatjuk, hogy a fénysugarak jelentik az ádzsnyákhja csakra elemét. A nyitott ádzsnyákhja csakrával rendelkező általában minden érzékszervük élénkülését tapasztalják. Az érzékszerveken túli észlelés igen erőteljes és nagyon fogékony mások érzéseire.

A csakrának (mint más csakráknál) nincs megfeleltethető életkor. Az ádzsnyákhja csakra spontán ébredése bármelyik életszakaszban bekövetkezhet. A csakra megnyílása kegyelem által következik be, és nem a törekvésnek köszönhetően, bár az életmódunk növeli vagy csökkenti a valószínűségét.

Ez a csakra uralja a szemeket, a koponyalapot, az arcot, az orrot, az arc- és homloküreget, a kisagyat és a központi idegrendszert. Mivel az agy és az idegrendszer az ádzsnyákhja csakra irányítása alatt áll, érdemes megvizsgálni a két agyféltekét. A bal oldallal, a test női oldalával kapcsolatban álló jobb agyfélteke akkor aktív, amikor kreatív, sok szempontot egyidejűleg mérlegelő gondolkodásmódban, csendben, koncentráltan figyelünk, és különösen aktív meditáció közben. A test jobb oldalával, a férfi oldallal kapcsolatban álló bal agyfélteke akkor válik aktívabbá, amikor józan, tárgyilagos és aktív lelkiállapotban vagyunk. A fizikai test mozgása felett az agy uralkodik, az elme az energiatestet uralja. Bárhova irányítjuk a gondolatainkat, azt az energia követni fogja. Ez az oka annak, hogy olyan kimerültté válunk, amikor állandón újraéljük a múltbéli sérelmeinket és igazságtalanságokat, vagy kivetítjük aggodalmainkat a jövőbe. Ha figyelmünket az ádzsnyákhja csakrára koncentráljuk, az segít abban, hogy a jelenben éljünk, és pihenteti fáradt agyunkat. Ha az ádzsnyákhja csakra energiája nincs egyensúlyban, az gyakran meglátszik a szem és az orr állapotán. Előfordulhat fejfájás, rossz álom, képzelgés és a központi idegrendszerrel kapcsolatos problémák.
A mirigyek közül a tobozmiriggyel való kapcsolat bizonyított, de kapcsolatban áll az agyalapi miriggyel is.

Azurit, a homlokcsakra drágaköve
Az ádzsnyákhja csakra mantrája az OM, a legismertebb mantra. Aktiválja a ádzsnyákhja csakrát és felébreszti a kundalinít, emellett a kisagyat is stimulálja, és megnyitja a központi idegrendszert a kozmikus rezgések előtt.

Drágakövek közül az ametiszt, az azurit, a kalcit, a zafír, a fluorit, az opál és a lápisz lazuli áll kapcsolatban az ádzsnyákhja csakrával. Meditáció közben tartsuk a homlokon valamelyik (általunk ezek közül választott) követ. Az illóolajokból ide tartozik a jácint, az ibolya, a rózsageránium, a jázmin, a bazsalikom, a pacsuli, a menta, és a rozmaring.

Ételek közül a fekete ribiszke és az áfonya jótékony hatása kapcsolható ehhez a csakrához, ezek jótékony hatással vannak a szemre is. A böjtölés aktiválja a csakrát, de mindig megfelelő körülmények között és odafigyeléssel böjtöljünk.

Javaslatok a csakra kiegyensúlyozására:
-         meditáció – egyedüllét, gondolkodás,
-         az ürességen való elmélkedés,
-         rendszeres jóga és meditáció,
-         a nap természetes ritmusa szerinti alvás,
-         nagylelkűség gyakorlása,
-         az intuíciók tudatosítása – odafigyeléssel – feljegyzésekkel,
-         a csend, a nyugalom és az egyedüllét örömmel fogadása,
-         indigókék ruhák viselése,
-         ide tartozó aromaterápiás olajok, kristályok használata.2012. június 25., hétfő

Karinthy Frigyes ma lenne 125 éves - Mitől volt olyan sikeres?


Karinthy Frigyes 125 éve született, és pont 100 éve jelent meg legismertebb műve, az „Így írtok ti”. 1887. június 25-én, a Rák jegyben látta meg a napvilágot és – nem ellenőrizhető, de elfogadható források szerint – Mérleg az Ascendense. Már 15 éves korában közölték írásait és ezután is folyamatosan jelentek meg művei, de 32 éves korában robbant be a köztudatba az „Így írtok ti” című paródiakötettel. Számos műfordítás, regény, novella és néhány vers is fémjelzi munkásságát. Kevesen tudják, de figyelemmel kísérte a tudományos fejlődést, és a filozófia sem állt tőle távol. Nevéhez fűződik a „hat lépés távolság” elmélet, mely szerint bármelyik két embert összekötő kapcsolat a világon hat lépésből kihozható, azaz öt személy összeköti őket. Érdekes gondolat 1929-ben...

A kiugró teljesítmény, vagy isteni tehetség jelölője Karinthy képletében az Aszcendenst és a karrier életterületét összekötő nehezítő – sarkalló – fényszögkapcsolatok. A Mérleg Aszcendens összefonódik a bölcsesség és szerencse bolygójával, a Jupiterrel. Ez mutatja a filozófia iránti érdeklődést és a filozófiai gondolatokat is. Emberismerete kiemelkedően jó, akárcsak a ráhangolódás képessége (Rák Nap, Hold-Neptunusz kapcsolat), amit megerősít a Mérleg Aszcendens által is jelzett született tehetsége.
Írási és művészeti adottságait a Merkúr, az írás és az írók természetes jelölője mutatja, a karrier ház csúcsán. Ugyancsak a karrier életterületén található a Vénusz, a művészi képesség jelölője. Azt mondhatjuk, hogy bárki, akinek a Vénusza a karrier életterületén található, szakmájának művészi szintű képviselője, vagy karrierje maga a művészet.

A betegségét, vagyis az agydaganatát az idegrendszerrel összefüggésbe hozható Uránusz bolygó mutatja, mely a krónikus vagy korházi kezelésre szoruló betegségeket is jelző életterületen (12. ház) van a születési képletben. Ez a bolygó pozitív kapcsolatban áll a Plútóval, és a műtétek és halál életterületével (8. ház). Ez mutatja, hogy ha ki is alakul a probléma, akkor is sikeres lehet a műtéti beavatkozás (még két évet élt utána). Végül agyvérzésben halt meg, ami csak másodlagos módon következik a daganatból. Az agyvérzést, ami a halál közvetlen oka volt, sokkal inkább mutatja az életmódból adódó, betegségeket is jelölő életterület (6. ház) jegye, a Kos és annak ura, a Mars az életvég életterületén.

Akinek bolygó van az Ascendenséhez közel, annak a bolygó által uralt jegy is a személyiségének a részévé válik. Így van ez Karinthy Frigyes esetében is, akinél a Jupiter által a Nyilas jegy vonásai színezik a személyiséget. Ez tetten érhető a filozófia iránti érdeklődésében, de a fiatal kori „bölcsesség” is mutatja. Érdekes kapcsolat, hogy a Nyilas jegy és a Jupiter összefüggésbe hozható az utazásokkal, a tanítókkal, a hittel, és ezek a jellemzők fellelhetők művei címében, témájában is: az „Utazás a koponyám körül”, vagy a „Nászutazás a föld középpontján keresztül”, de akár a „Tanár úr kérem” is. Ide sorolható, hogy a Gulliver utazási ihlették további két művét, a „Capilláriát” és az „Utazás Faremidóba” című regényeket.
Sajnálatos dolgot is köthetünk a Jupiter horoszkópon belüli speciális helyzetéhez, mégpedig a daganatos betegséget. A Jupiter mindent kitágít, megnövel. Így van ez a betegségek szintjén is: a daganatos betegségek a sejtek kóros elszaporodásával alakulnak ki.

Karinthy Frigyes a korát megelőző zseni volt, aki nemcsak stílust honosított meg – az irodalmi karikatúrát –, hanem műveivel több generációt is hozzásegített a színvonalas szórakozáshoz. Műveiből szállóigeként idézünk nap mint nap: „magyarázom a bizonyítványom”, „nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek”. És nem feltétlenül tudjuk, hogy éppen ennek a géniusznak a gondolatait tesszük halhatatlanná.


Írta: Bodgán-Körmöczi Júlia dipl. asztrológus

Az Achirit Ezotéria oldalán megjelenő összes cikk és írás a szerzői jog védelme alatt áll.

2012. június 22., péntek

Szent Iván éj (Június 24.) - Az év legrövidebb éjszakája

2012-ben június 24-re esik Szent Iván éjjele. A Nap mely a téli napfordulótól kezdve - látszólagos útján - folyamatosan egyre magasabbra emelkedik, nyár közepén, Szent Iván napján éri el pályája csúcsát. Ez a nap az év leghosszabb napja, tehát a legrövidebb éjszakával rendelkezik, amit már a kereszténység előtt is közös ünnepségekkel, tűzgyújtással, jövendőmondással, szerelmi mágiával ünnepeltek. A tűzgyújtás, a díszes kivilágítás egyfajta segítség a Napnak, hogy minél tovább pályája csúcsán maradjon, elárasztva éltető fényével a Földet. A néphagyomány úgy tartja, ezen a napon minden, és mindennek az ellenkezője is megtörténhet. A Nap miután ezen a napon elérte a csúcspontot, újra hanyatlani kezd és a fényesség utat enged a sötétségnek. Ez az éjszaka tehát kiemelkedő fontosságú. Számos északi országban ez nem csak vallási, hanem nemzeti ünnep is.

Az ünnep eredete
Az ünnep még a kereszténység előtti időkre nyúlik vissza, egészen az első emberekig, akik szoros összhangban éltek a természettel. A tűznek akkoriban kiemelkedően fontos szerepe volt, amihez a világosság, a remény, a tisztaság és a szerelem fogalmait kötötték. Az északi népek ekkor a Föld és az Ég örök nászát ünnepelték. A kereszténység - számos egyéb pogány ünneppel egyetemben – a napfordulók ünneplését is átvette a régiektől, azonban a tűz gyújtást, tűz ugrást és a különböző szerelmet elősegítő varázslatokat nem tudta háttérbe szorítani. A keresztény naptár ehhez a naphoz Szent János születésnapját társítja, az ünnep mégis Szent Ivánként ismert, mivel az Iván név a régi magyar nyelvben az Ivános, Jovános alakból származik, illetve a János név szláv formájából.

Szent Iván napi hagyományok
Ehhez a naphoz kötik többek között a páfrány virágzását, aki pedig talál egy ilyen virágot, azt hamarosan nagy szerencse, boldogság és szerelem várja. Virágjának megszerzését a néphit lehetetlennek tartotta, mivel úgy gondolták, ha valaki mégis megtalálja, az ördög az utolsó pillanatban ellopja azt, mert nem akarja, hogy ezek a kivételes adományok földi halandót illessenek.
Ezen az éjszakán leszedett gyógynövények is mágikus erővel bírnak. Mivel az összes jó és rossz erő mozgásban van, nagyon kedvező az idő a varázslatok és mágiák végzésére.

Ezen a napon véget értek a mezei munkák és kezdődött a kaszálás ideje, ami előtt a szántóföldet körbejárták égő ágakkal, védelmet kérve a termésre. A kutakat és a patak partokat kitisztították és szépen feldíszítették az ünnepre. A János napi harmat is varázserővel bírt, hosszú életet és egészséget kölcsönzött fogyasztójának.

Az ünnep egyik szimbóluma a nyírfaág, amit a szerelmes férfi a kiválasztott lány ablakába helyezett. Nyírfaágat helyeztek a szépen kitakarított szobába is. A lányok különböző varázslatokkal próbálták megjövendölni ki lesz a párjuk.

A leginkább ismert szokás a tűzugrás. Aki átugrik az örömtűz fölött, örökké egészséges és fiatal marad. A gyermekek a tűzbe almát szórtak, cserébe egészséget reméltek. Aki gyermekáldást szeretne, annak érdemes a tűz mellett cseresznyét ennie.

Ez az ünnep elsősorban az örömé, amikor egy pillanatra köszönetet mondhatunk mindazért, ami jó és boldogságot hoz az életünkbe. Figyelmeztet az örök körforgásra, hogy éljünk a jelenben, és ne felejtsük, a Fény ugyanolyan fontos és szükségszerű, mint annak hiánya. Ha megéljük életünk ciklusait a jelenben, akkor igazán boldogok lehetünk - egy életen át.


Írta: Fejérvári LauraAz Achirit Ezotéria oldalán megjelenő összes cikk és írás a szerzői jog védelme alatt áll.

Heti Tarot

A Tarot kártya a legelterjedtebb előrejelző módszerek egyike. Minden héten betekintést nyerhetsz a jövőbe, vagyis, hogy mire kell számítanod a péntektől péntekig tartó periódusokban. Jó ha észben tartod, amit olvastál,  mert egy idő után észlelni fogod, hogy személyesen a saját életedben mit jelöl egy-egy kártya. Alkalmanként különböző tervező által rajzolt kártyacsomagot használunk, így megismerheted e gyönyörű és változatos világot, a Tarot világát is.

2012.06.22. ― 2012.06.28.
Az Uralkodó
Szegedi Katalin - A Titkok  Kömyve - Az UralkodóÁltalános jelentés
Egyes kártyákon az Uralkodó lapja a Császár elnevezést viseli. A képen látható férfialak kiegyensúlyozottságot, határozottságot és stabilitást sugall. Figyelmünket azokra a jó dolgokra irányítja, amik állandóak és változatlanul megjelennek mindennapjainkban. Terveink ezen a héten megvalósulhatnak, ingatlanvásárlásnak és költözködésnek is kedvez.

Szerelem
A meglévő kapcsolatok megszilárdulnak, de vigyázzunk, az állandóság ne legyen egyenlő a mozdulatlansággal! Biztonságban érezhetjük magunkat. Kitartással és türelemmel sok mindent elérhetünk most kedvesünknél, legyünk elnézőek és kedvesek, így a siker garantált lesz.

Munka
Az adott helyzet/pozíció megszilárdulása. Nem kedvező most munkahelyet vagy pozíciót váltani, inkább próbáljunk a jelenlegi szituációból minél többet kihozni. Kitartásunkat idősebb munkatársunk vagy főnökünk is díjazza majd. Fontos, hogy amennyiben váltani akarunk, világos célokat fogalmazzunk meg és fordítsunk nagy gondot az előkészületekre, mert ez a hét most ennek kedvez.

Heti Tarot bemutató
Szegedi Katalin grafikus művész egyedi és csodaszép kártyája a Tarot 22 nagy arkánumát mutatja be. Színei néhol kicsit erős tónusúak vagy sötétek, mégis könnyed és légies hatást keltenek. Egyedi kivitele miatt mindeniknek ajánlott, valamint kezdőknek is segítségére lehet, a lapok mélyebb értelmezésében. 


Szerző: Fejérvári Laura, okleveles Tarot mester
További érdekességek a kártyavetésről: http://tigrisszem.tk/index.php/tarot-kartya 

Az Achirit Ezotéria oldalán megjelenő összes cikk és írás a szerzői jog védelme alatt áll.

2012. június 21., csütörtök

A tenyér dombjai - 7. rész - A Hold-dombMinden ujjhoz tartozik egy domb, amely (optimális esetben) az adott ujj alatt található meg. Mivel a tenyérjóslás és az asztrológia között szoros a kapcsolat, a dombok azoknak a bolygóknak a nevét viselik, amelyek hatással vannak Földünk sorsára. A korai tenyérelemzők gondolatban a Földet a csukló közepére helyezték, és a többi bolygót (elképzelésük szerint) a Földtől való távolságuk alapján helyezték el. A felosztás szerint tehát a hüvelykujj alatti a Vénusz-domb, a mutatóujj alatt a Jupiter-domb, a középső alatt található a Szaturnusz-domb, a gyűrűsujj alatt az Apolló- vagy Nap-domb, míg a kisujj alatt a Merkúr-domb található. Ezek a dombok csakúgy, mint az ujjak, más-más jelentéssel bírnak. 

Venus=Vénusz; Jupiter=Jupiter; Saturn=Szaturnusz; Apollo=Apolló(Nap); Mercury=Merkúr; Luna=Hold; Upper Mars= passzív Mars, Lower Mars=aktív Mars

Egyeseknél a dombok jól kivehetőek, másoknál csak néhány domb különíthető el, de az is gyakran előfordul, hogy két domb egybeolvad és az ujjak között helyezkedik el, ilyenkor a két domb jelentését összevonjuk. A dombokat úgy vizsgáljuk, hogy ujjainkat enyhén behajlítjuk, úgy mintha tenyerünkből innánk. Az a domb amelyik legjobban kiemelkedik, illetve legjobban körülhatárolt, az az adott kéz meghatározó dombja, mely megmutatja a leghangsúlyosabb személyiség jegyeket. Például, ha valakinél a Merkúr-domb hangsúlyos, akkor az illető ügyes, optimista, lobbanékony, jól kommunikál, heves és akaratos, akár a Merkúr bolygóhoz kapcsolódó két jegy, az Ikrek és a Szűz. A tenyérben ezen kívül megtalálható még a Mars-domb melyből kettő is van, az egyik a Jupiter-domb alatt, az ún. alsó Mars-domb, a másik pedig a Merkúr-domb alatt lévő, ún. felső Mars-domb. A Hold-domb a tenyér külső szélén a csukló fölött, a Mars-domb alatt található.Hold-domb
A tenyér külső részén a Mars-domb alatt és a csukló fölött található. Ez a terület a művészi érzéket, fantáziát, érzelmek minőségét és mennyiségét mutatja meg. Ritka a jól körülhatárolt domb, ezért ha ez a vezető, kis kidudorodást látunk a tenyér e területén. Hajlamos lehet gyomor és bél betegségekre, hozzá tartozik többek között a méh, az emlők, a végtagok és a hólyag, mely szervek megbetegedésire hajlamos lehet.
Ha ez a domb erősen fejlett hajlamos a csapongásra, fantáziája világában él, nem találja a határt a valóság és a képzelet világa között, hajlamos lehet idegrendszeri gyengeségre és elmebajra is. Nyugtalan és hangulatai rabja. Sok kiváló író és művész a Hold-típus képviselője. Jól érvényesülhet, mint tengerész, zenész, színész, kertész vagy költő, esetleg politikus.
Minél laposabb ez a terület, az illető annál racionálisabb.
Normálisan fejlett Hold-domb, nagy fantáziát, romantikus alkatot kölcsönöz tulajdonosának, aki rajongó típus, szereti a zenét és az utazást, ösztönös vonzódást érez a misztika világához.
Hiányzó vagy gyenge Hold-domb: hideg személyiség, akit nem érdekel a romantika. Fejét anyagias gondolatok töltik ki, túlzottan racionális, embertársaival hideg és kemény.

A Hold aktív segítő hatása pozitívan érvényesül a Rák csillagjegy szülötteinél, míg negatív hatásait figyelhetjük meg a Bakoknál. A Hold típus mindennél jobban szereti otthonát és azokat, akik hozzá tartoznak. A Hold nő kedves, bár affektáló típus, hangulatai ingadoznak, érzéki és párját végtelenül, szinte kritika nélkül szereti és elfogadja. A Hold férfi vagy kritizáló és mindennel elégedetlenkedő, vagy lusta és nemtörődöm, aki csak anyagi és kényelmi okokból házasodik. 


A fent leírtak érdekességek és felsorolás jellegűek. A kéz tanulmányozása bonyolult és összetett feladat, évekig tartó tanulás és nagy rutin kell elsajátításához. Mindenkit óva intek attól, hogy a leírtak alapján messzemenő következtetést vonjon le saját magáról vagy környezetéről. Ha pontos elemzést szeretnénk kapni, feltétlenül forduljunk szakértőhöz.
Ez a pár sor csupán bepillantást enged a tenyérelemzés sokszínű világába, megmutatva, hogy tenyerünk sokkal többet rejt, mint gondolnánk.
Az Achirit Ezotéria oldalán megjelenő összes cikk és írás a szerzői jog védelme alatt áll.2012. június 20., szerda

Csakrák - 5. rész: A Torokcsakra

Visuddha - Torokcsakra - az idő és tér kapuja


A visuddha csakra a torokban helyezkedik el, a belső kulcscsontok közötti mélyedésből sugárzik ki, férfiaknál az ádámcsutkáig, a 3. és 5. nyakcsigolya magasságából.
Ez a csakra irányítja a kommunikációval és a kreativitással kapcsolatos területeket. A kreativitás itt inkább magasabb forrásból származik, nem úgy, mint a kreativitással szintén kapcsolatos második csakrában, a szakrálisban, ami a fizikai síkon fejezi ki azt. Ha képesek vagyunk meghallani saját belső hangunkat és nyitottá válunk az univerzum útmutatására megtapasztalhatjuk a teljes feloldódást és nyugalmat. A visuddha tanulnivalója az, hogy higgyünk és bízzunk az isteni útmutatásban. Amikor a csakra teljes mértékben megnyílik, kifejlődik egy rendíthetetlen bizalom a belső hangban, ami az élet mélyebb megértését eredményezi. A finomabb szférákból és magasabb dimenziókból származó információ mindig megbízható – csak az a gond, hogy az üzeneteket néha kellemetlennek találjuk, ezért figyelmen kívül hagyjuk. Ez leginkább azért van így, mert az üzenet azt kívánja tőlünk, hogy változtassunk meg megszokott dolgokat az életünkben, mindezt esetleg gyökeresen.

A visuddha valójában a személyes akarattól eltérő isteni akaratot irányítja. Az alapcsakra korszakában, kisgyermekkorunkban úgy tűnik, mintha mindenkinek hatalma lenne fölöttünk. A harmadik csakrában rátaláltunk a saját hatalmunkra. Ha egy olyan pontból kiindulva cselekszünk, ahol a személyes akaratot az isteni hatalom irányítja, azzal érhetjük el a legjobb eredményeket… - és mennyivel könnyebb az élet, amikor feladjuk a személyes akarat harcait.

Ha van hitünk, az lehetővé teszi számunkra, hogy hűek maradjunk önmagunkhoz és másokhoz, bármilyen döntést is hozzunk. A visuddhától megkaphatjuk azt a képességet, hogy előre lássunk minden döntésünk következményét, így a hazugság lehetetlennél válik. Bármilyen megbocsátás megtagadása akadályozhatja a visuddha megnyílásának képességét. Amikor megbocsátunk, visszanyerjük az energiát a múltból (ahol az árulás vagy sérelem, újra meg újra lejátszódik) és áthozzuk azt a jelenbe, hogy tiszta helyzetet teremtsünk, ami lehetővé teszi a jobb kommunikációt.

A visuddha uralkodik a beszéd fölött. A hangszínek nagyon kifejezőek, van öt olyan hangszín, mely az információk egész sortn közvetíti egy emberről: a tűz nevető hangja, a fém síró hangja, a víz morajlása, a föld dalolás és a fa kiáltása. Az öt elem minden hangszíne szélsőséges formát ölt, ha nincs egyensúlyban. A csend szintén táplálja a visuddha csakrát. Képessé tesz bennünket arra, hogy megtapasztaljuk eleme, az ákasa hatalmas kiterjedését, mellyel hozzájárulunk a belső hang, a felsőbb elme meghallásához. Azt tapasztaljuk majd, hogy a visuddha fejlődésével a telepatikus képességeink is fejlődnek.
Amikor a visuddha csakra teljes mértékben megnyílik, akkor az illető gyakran harmonikus hangú, csodálatos szónok. Egy ilyen emberről azt gondolhatjuk, hogy teljes meghallgatásra találunk, és meghatónak érezzük amit mond nekünk. Azok az emberek, akiknél az energia szabadon áramlik ezen a területen, úgy tűnik, szavak nélkül is jól kommunikálnak, szemükkel vonzanak minket. Őszentsége, a Dalai Láma hatalmas tömegeket vonz, bárhol beszéljen, ugyanúgy, ahogy annak idején Jézus és Mohamed is.

A visuddha csakra színe a tiszta ég kékje, de türkizkékben, ezüstös kékben és zöldeskékben is ábrázolják. A csakra energiájának aktiválásához viselhetünk égszínkék sálat, türkiz nyakláncot.

A csakrával kapcsolatban álló elem az ákása (éter) eleme, a határtalan tér, végtelen ég, mely az összes többi elemet hordozza. Emellett finom energiát (hangrezgéseket) is hordoz. Az ákasa a belső gazdagságot is jelenti, mely lehetővé teszi számunkra a gondolatainkon és tetteinken való töprengést, ezzel segíti az érzelmi, az éteri és a fizikai testek feladatainak megkülönböztetését. Ebből következően a gondolatokat többé nem uralják az érzések és a fizikai érzetek, ami felszabadít bennünket, így objektívebbek leszünk, és felfogjuk az üzeneteket a felsőbb mentális testben.

A visuddha a hallással áll kapcsolatban, az életkort tekintve a 28-35 éves kor között a legerősebb. A munkahely, a házasság, a lakóhelyünk, az életmódunk és a barátságok mind alapos vizsgálaton esnek át, amikor eltöprengünk azon, hogy vajon a javunkat szolgálják-e az életünk második felében.

A fizikai kapcsolatok szintjén a visuddha uralja a torkot, a nyakszirtet, a hangszálakat, a hangot, a hörgőket, a nyelőcsövet, az állkapcsot, a karokat, az orrot, a fogakat, a pajzsmirigyet és a hallást.
A mirigyek közül a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy áll kapcsolatban a csakrával. Minden ide tartozó betegség ezzel a csakrával áll kapcsolatban így pl. a túl- vagy alulműködés, ciszták, daganatok is.

A visuddha mantrája a HAM, hangja a G hangmagasságon énekelt É. Ezen felül a spirituális éneklés minden formája stimulálja a torokcsakrát, épp úgy ahogyan a hálaadó énekek éneklése, vagy az éneklés általában. Akkor a leghatékonyabb, ha korán reggel végzik.

A torokcsakra köveihez tartozik az akvamarin, a türkiz, a kalcedon, a cölesztin, a szodalit és a világos zafír, az aromaterápiás olajok közül a zsálya, az eukaliptusz, a levendula, a szantálfa, a narancsvirágolaj, a mirha és a kamilla aktiválja.

A torokcsakra kiegyensúlyozásához:
  • tölts időt csendben és rendszeresen figyelj a belső hangra,
  • feküdj le a fűbe egy meleg napon, bámulj fel a tiszta kék égre és elmélkedj az életeden,
  • ülj le egy tó, vagy medence partjára a holdfényben és figyeld a vízben tükröződő fényt,
  • viselj türkiz színt a torkod körül,
  • gyakorold a teljes őszinteséget önmagaddal és másokkal szemben,
  • a nap során időről időre nyújtsd meg nyakad hátsó részét úgy, hogy álladat kissé mellkasodra hajtod.Kapcsolódó cikkeink:

Az Achirit Ezotéria oldalán megjelenő összes cikk és írás a szerzői jog védelme alatt áll.