2014. május 27., kedd

Jamie Oliver - a pucér szakács

1975. május 27-én született a média egyik leghíresebb szakácsa. Könnyed és gyors beszédű, ügyes kezű, az Ikerek jegyűekre leginkább jellemző tulajdonságokat birtokolja. Viszont ez még önmagában sem az elhivatottságot, sem a kreativitást nem jelenti. Tehát végig kell vizsgálni a horoszkópját, hogy milyen tényezők mutatják az elhivatottságot, és a fent említett kreativitást.
Mivel nem tudható a születés pontos óra perce ezért a nap folyamán a déli órát választjuk a fiktív születési időnek , mert ekkor állnak a bolygók napi haladásuk féltávján. A rejtett Ascendens is sokat segít, hogy tájékozódjunk az alapvető temperamentumáról. A Nap, a Merkúr és a Neptunusz kivételével minden bolygó kardinális jegyben áll. Ez nagyon markáns kezdeményező készséget, akaratosságot, hirtelen elhatározások alapján meghozott döntéseket mutat. Nem szereti, ha irányítani akarják, ellenben szereti, ha akarata érvényesül.
Lássuk, ez az akarat még miben mutatkozik asztrológiailag. A Mars – az elsődleges energiabolygó a Kosban, saját jegyében van, pozitív kapcsolatban a Nappal, ami az önkifejezésbe vezeti a kezdeményező készséget, és a harci kedvet. A Nap emellett a Plútótól is pozitív hatásokat kap, és ezek hárman (Mars-Nap-Plútó) a lehető legnagyobb energiát szabadítják fel. Mondhatjuk azt is, hogy a Mars férfias aktív kezdeményező energiája és a Plútó mindent elsöprő, folyamatos változást generáló energiája között feszülő ellentét (Mars-Plútó oppozíció a Kos és Mérleg jegyekben) kivezető utat talál a Nap kreatív alkotó önkifejező működésében. Nagyon szerencsés ez a helyzet, mert azon túl, hogy egy igazán erős központot hoz létre e három bolygó, az érintett jegyek is segítik, hogy az energia szabadon, gyorsan, rugalmasan alakuljon, ezért Jamie minden új helyzetre könnyen tud reagálni. A megújulási képessége is ebben a hármasban van elrejtve, ami jól ellenpontozza a Bakban álló Hold konzervatív érzelmi álláspontját. (A Hold szintén a Marssal és a Plútóval áll kapcsolatban).
A kitartást a Szaturnusz szimbolizálja a horoszkópban. Jelen esetben azonban nem a hosszú távú kitartás az, ami a leginkább meghatározó jellemző, hanem az a szenvedély és eltökéltség fontos, amivel Jamie a feladataihoz hozzááll. A Szaturnusz a Rákban nem a „legjobb” helyen van, viszont pontos, szoros kapcsolatban áll a Jupiterrel, ami erős helyzetben van a képletben. Ezek ketten, ha összeállnak akkor minden esetben nagy teljesítményt lehet feltételezni, hiszen a két sorsbolygó bármely fényszöge kiemelkedő személlyé teszi a szülöttet. Mivel itt a Vénusz a művészetek bolygója is benne van a kapcsolódásban, ezért lehet arra következtetni, hogy ez a kiemelkedő teljesítmény valamely vénuszi tevékenységgel is kapcsolatba hozható. Ezek a tevékenységek a művészetek, a divat, a nőiség és nem utolsó sorban az életélvezetek, mint például az ételek. A kulináris élmények áthatják Jamie egész életét, hiszen már szülei is a vendéglátásban dolgoztak, és ő is egyértelműen erre a pályára készült a kezdetektől.

Van egy nagyon furcsa pontja a Jamie Oliver horoszkópjának, ez pedig a Merkúr bolygó, mely teljesen kapcsolat nélkül áll a képletben. Ezek a ritka esetek azt jelentik, hogy az adott bolygó által képviselt tulajdonságok kicsit határozatlanok, illetve, hogy nem tudja az ember igazán mit is kezdjen vele. A Merkúr a kommunikáció, a mozgás, a változékonyság, és a tanulás bolygója. Mivel Jamie Ikrek jegyben született, ezért neki a Merkúr különösen fontos bolygó lehet – hiszen az Ikrek jegy ura – és ráadásul nagyon erős a saját jegyében a képletben.
Azok az évek mindenképpen kiemelkedőek lesznek, amelyekben a Merkúr kap valamilyen külső hatást, hiszen robbanásszerűen tud megjelenni az összes tulajdonsága. Ezt úgy kell elképzelni, mintha lenne egy pici láng, ami csak akkor tud fellobbanni nagyra, ha egy résen át levegőhöz jut. Ez a „rés” jön akkor létre, amikor a születési képlethez képest egy-egy bolygó normál haladása közben kapcsolatba kerül vele. Olyankor egyszerre jelenik meg az össze energia, ami addig szunnyadt.

A másik lehetősége egy ilyen üresen álló bolygónak, ha aktiválódási éve van. (Ez a fokszám szerinti életév, és utána minden 30.év) Jelen esetben a Merkúr az Ikrek jegy 23 fokán áll. Ez azt jelenti, hogy Jamie 23. évében látható egy kiugró Merkúri „tevékenység”, ami nem más, mint a tv-s népszerűség kezdete. 1998-ban debütált a Pucér szakács sorozattal. Karrierje azóta a nyilvánosság előtt épül, és mondhatjuk nagyon népszerű is. Egy új formát adott a főzésnek, ahol mindenki lehet mesterszakács az otthonában. Ez lehet a sikerének a titka, hogy nem akar túlbonyolítani semmit. 

Írta: Bogdán-Körmöczi Júlia asztrológus

Az Achirit Ezotéria oldalán megjelenő minden írás a szerzői jog védelme alatt áll.

2014. május 22., csütörtök

Pünkösd - a tavasz és a Szentlélek ünnepe

Eredete
Több hagyományra és vallási szokásra is visszavezethető Pünkösd ünneplése. Legelterjedtebb és legismertebb gyökere a keresztény valláshoz kötődik. A katolikus pünkösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szentlélek eljövetele, és ez lett az Egyház születésnapja is. Húsvét után 50 nappal, (vagy 7 héttel) a Szentlélek kiáradásának ünnepe a Pünkösd. Vasárnap és hétfőn tartják az ünnep nyilvános részét, de összesen egy hétig tart maga a Pünkösdi ünnep.

A keresztény vallás írása szerint Jézus feltámadása után megígérte az embereknek, hogy elküldi hozzájuk Isten szent szellemét, ezzel jelképezve az Atya és a Fiú szeretetének kiáramlását az emberekre. Ez a szeretet áradt Jézus tanítványaira és az apostolokra a Szentlélek eljövetelekor. A bibliai leírás egy hirtelen érkező zúgó szélről és tűzről számol be, ahogy megérkezik a Szentlélek és átjárja a jelenlevő tanítványokat és apostolokat. A Bibliában erről a próféták is beszélnek, még Jézus születése előtt, illetve Keresztelő Szent János is jövendölte, hogy Jézus az embereket Szentlélekkel és tűzzel fogja megkeresztelni.
A Szentlélek jelképe a galamb, mert amikor Jézust megkeresztelték, akkor galamb szállt a vállára, ezzel jelezve, hogy a Szentlélek belé költözött.

Zsidó vallási alapja is van a pünkösdi ünnepnek, csak nem a Szentlélek eljöveteléhez kötik, hanem az első kenyér ünnepének tartják. Neve Shavuot. Az egyiptomi kivonulás ünnepe után számított 50. napon tartják. A jelképei – a keresztények jelképeihez hasonlóan – a szélrohamhoz hasonló zúgó hang és lángnyelvek. A zsidók szent írásában a történet szerint a zúgó szél és a lángnyelvek megjelenésekor az emberek megteltek a Szent Szellemmel.

Az ünnep görög változata is létezik, ennek elnevezéséből származtatják a magyar pünkösd kifejezést is, mert a görög pentékoszté – vagyis 50. hasonló hangzású, mint az ünnep magyar neve.


Pünkösd magyar vonatkozásai

A magyar kultúrkörben is többféle eredete van, az egyik egy tavaszköszöntés, a római Flora istennőt köszöntötték, aki egyfajta termékenységi istennő volt. Ebből ered az ünnep korabeli elnevezése a florália. 
A májusfák leszedésének is ezt az időpontot választották, és tánccal, evéssel ünnepelték a tavaszt, az életet. Ugyancsak az év ezen szakaszára jutott az a fajta tavaszköszöntés, amikor zöld ágakat, bodzavirágot, jázminvirágot és pünkösdi rózsákat tűztek a kerítésekre.

A legismertebb népszokás azonban a pünkösdi király választása, ami szinte kivétel nélkül mindenhol megjelenik a magyarok lakta régiókban. Ennek egyik része egy ügyességi verseny, amit a középkor óta rendeznek pünkösdkor. A versenyben legügyesebb fiatal fiú, férfi lett a pünkösdi király, aki egy héten át vezethette a többi legényt, ingyen ihatott a kocsmában, és az összes akkor tartott esküvőre, mulatságra is hivatalos volt. A királyi cím egy hétig volt érvényben, de volt, ahol akár egy évig is élvezhette tulajdonosa a vele járó kedvezményeket.
A köznyelvben jelzővé is vált a „pünkösdi királyság” szókapcsolat, a rövid ideig tartó sikereket nevezik így.

A pünkösdi királynéjárás a lányok által előadott ünnepi énekek és táncok voltak. Négy nagyobb lány és egy kisebb jártak a faluban a házakhoz. A magasabb négy lány egy kendőt tartott a kislány fölött úgy, hogy a kendő sarkait fogva feszítették ki. Ez a menet járt házról-házra és pünkösdi dalokat énekeltek, melyek jókívánságokról szóltak, közöttük a bőséges termésről is. Egyes helyeken ez a szokás úgy módosult, hogy az öt lányt kísérte a falu többi lánya is, együtt énekeltek, és a házaknál adományokat is kaptak.

Az adománygyűjtésre pünkösdkor más szokások is kialakultak, például a törökbasázás, a rabjárás vagy a borzajárás, ahol a fiúk járták a házakat, énekeltek, táncoltak és tojást vagy pénzt kaptak ajándékba.

Manapság a népszokásokat inkább csak a hagyományőrző csoportok tartják életben, azonban van egy, már a XV. században is létezett szokás, ami komoly szerepet tölt be napjainkban is. Ez a Csíksomlyói búcsú, ami gyakorlatilag egyfajta évenként megtartott zarándoklat és találkozó azok számára, akik a magyar kultúrát és hagyományokat tisztelik és fenn kívánják tartani. Az egyik legismertebb Mária-kegyhely található Csíksomlyón, ahova már pünkösd szombatján megérkeznek a zarándokok, és a kegytemplomban celebrált istentisztelet után vonulnak át a két Somlyó-hegy völgyébe, ahol koncerteket és hagyományőrző bemutatókat tartanak. 

Írta: Bogdán-Körmöczi Júlia

Az Achirit Ezotéria oldalán megjelenő összes cikk és írás a szerzői jog védelme alatt áll.

2014. május 12., hétfő

Hűtlenség a horoszkópban

Mi mutatja a hűtlenségre való hajlamot?  
Szerencsére senki sem születik hűtlennek, mint ahogy hűségesnek sem. A neveltetés nagyon sokat számít ebben a kérdésben is. Vitathatatlan azonban, hogy vannak jegyek, melyek számára fontosabb az állandóság, míg mások nagyobb változatosságra vágynak, vagy egyszerűen nem bírják a "bezártságot". Ha a szerelemben fontos bolygók és házak (életterület jelölők) olyan jegyekben helyezkednek el, melyek nyitottabbak kíváncsiabbak, vagy függetlenebbek, akkor bizony az ember számára a flörtök és kísértések komoly nehézségeket is hozhatnak.

FONTOS KIEMELNI, hogy egyáltalán NEM a Nap jegye határozza meg a kapcsolatokban mutatott állhatatosságot!

Hűség kérdésében az asztrológus elsősorban a Mars, a Vénusz és az 5. ház, valamint a Hold és az Uránusz, az Ascendens, és a VII.ház jegyeit veszi figyelembe.

Egy gyors felmérés alapján, a félrelépésre hajlamos sztárok horoszkópját vizsgálva arra juthatunk, hogy bizonyos jegyek előfordulása gyakoribb a hűséghez kapcsolódó bolygók esetében. Tehát kicsit könnyíti a szerelmi lelkiismeretet a Nyilas és az Ikrek jegy, illetve nagyobb a kíváncsiság a Vízöntő jegy jelenlétében. A Skorpió viszont a hódítás okán kerül bele a „veszélyes” jegyek sorába.

Azt nem lehet feketén fehéren kijelenteni, hogy akinek Nyilas jegyű Mars bolygója van, az mind megcsalja a párját, de az nem túlzás, hogy ezzel a kombinációval az átlagnál nagyobb a hűtlenség esélye. 

A szerelemben fontos jelölő a Mars bolygó, ami a szexuális energiákat jelképezi, a kezdeményező készséget, és a szenvedélyesség mértékét mutatja. Akinek Nyilasban vagy Ikrekben, vagy Vízöntőben áll, annál a kíváncsiság, akiknél Skorpióban, ott a hódítás okozza a nyitottabb hozzáállást a kapcsolatokhoz.
A Vénusz a szeretet kifejezését fedi fel, és azt a módot, ahogy a romantikáról gondolkodunk. Akiknél a Vénusz Kosban áll, azoknál a szerelemben az énközpontúság jellemző, a Vízöntőben lévő Vénusz pedig a kíváncsiságot és az átlagostól eltérő emberekhez vonzódást jelenti.
A Hold a kötődési módunkat jelöli, így akinél Vízöntőben áll, annál fontosabb a függetlenség a kötődésnél, ezért ez is jelenthet könnyedebb kapcsolatokat.
Az Uránusz a függetlenséghez és az átlagostól eltérőhöz való viszonyunkkal hozható párhuzamba. Ha az 5. házban áll az Uránusz, rendszerint nagyon különc szerelemről beszélhetünk. Jegyhelyzetét tekintve a Skorpió és a Vízöntő ad szárnyakat ennek a bolygónak.
A Nap mutatja ugyan az alap személyiség vonásokat, viszont az Ascendens ennél is többről árulkodik, mert ösztönös viselkedésünk fakad belőle. Mivel minden esetben a tartós kapcsolatokat mutató VII. ház vele szemben áll, ezért jegypárokat tudunk vizsgálni.  Ha Ikrek, Nyilas, Oroszlán, Vízöntő, vagy Mérleg az Ascendens, akkor a kíváncsiság és a tetszeni vágyás annyira esős, hogy a párkapcsolatokra is hatással van. Mégis, a Nyilas és az Ikrek a hűtlenség szempontjából leginkább érzékeny jegyek.
Az 5.ház, a szerelem és életélvezetek területe. Akiknél ezen az életterületen a Skorpió, a Nyilas, az Ikrek, vagy a Vízöntő jegy áll, azoknál van legnagyobb esély, hogy párhuzamos kapcsolatok alakulnak ki az életükben. Ha bolygó is áll a házban, akkor az mutatja, hogy mely személyiség vonását éli meg az illető a szerelemben. Ha ez történetesen a Mars, a Nap, a Hold, a Vénusz, vagy az Uránusz, akkor elég valószínű, hogy az illető az élete során szinte állandóan a „szerelem” állapotát keresi, és ezért nagyon sok párkapcsolata van.

Példa személyeinket nézve azonban jól látható, hogy nem lehet egyszerűen kijelenteni valakiről, hogy hűtlen, még ha van is erre utaló elem a horoszkópjában, mert annyi más tényező ellensúlyozhatja, hogy nincsenek mindenkire érvényes szabályok. Ha a felsoroltak közül egyszerre több bolygó is a nevezett jegyekben áll, akkor azért lehet gyanakodni, hogy a hűséggel hadilábon áll az illető.
Gábor Zsa Zsa a legjobb példa erre, aki mondhatni determinálva volt rengeteg kapcsolatára élete során. A motivációkat most nem elemzem, de természetesen nem szabad azt gondolni, hogy a hűtlenség önmagáért való, eleve elrendelt személyiségvonásunk lenne. Általában számos érzelmi és pszichés tapasztalat összeadódásából alakul szokássá. A hajlam azonban kimutatható a horoszkóp alapján.


Gábor Zsa Zsa horoszkóp képlete:

 
A bulvár lapokból ismert hűtlen hírességek:
NÉV
MARS
VÉNUSZ
HOLD
URÁNUSZ
ASC.
5. HÁZ JEGYEI
5.HÁZ BOLYGÓI
Tiger Woods
Ikrek
Skorpió
Nyilas
Skorpió
Szűz
Bak/Vízöntő
Merkúr
Eric Benét
(H.Berry exe)
Szűz
Mérleg
Skorpió
Szűz
-
-

Charlie Sheen
Skorpió
Mérleg
Nyilas
Szűz
Ikrek
Szűz/Mérleg
Nap, Uránusz, Plútó
Ryan Phillippe
Szűz
Szűz
Rák
Mérleg
Vízöntő
Ikerk/Rák
Hold
David Duchovny
Ikrek
Oroszlán
Vízöntő
Oroszlán
Skorpió
Halak/Kos

J.F.Kennedy
Bika
Ikerk
Szűz
Vízöntő
Mérleg
Vízöntő/Halak

Jack Nicholson
Nyilas
Kos
Szűz
Bika
Oroszlán
Skorpió/Nyilas
Mars
Jesse James (S.Bullock exe)
Nyilas
Kos
Ikrek
Mérleg
-
-
-
Michael Douglas
Mérleg
Mérleg
Bak
Ikrek
Skorpió
Halak/Kos
-
Kirsten Steward
Vízöntő
Halak
Mérleg
Bak
Ikrek
Mérleg/Skorpió
Hold
Meg Ryan
Nyilas
Skorpió
Kos
Szűz
Bak
Ikrek
.
Madonna
Bika
Oroszlán
Szűz
Oroszlán
Szűz
Bak/Vízöntő
-
Anne Hache
Nyilas
Kos
Szűz
Szűz
Mérleg
Vízöntő/Halak
-
Lady Diana
Szűz
Bika
Vízöntő
Oroszlán
Nyilas
Bika/Ikrek
Vénusz
Marilyn Monroe
Halak
Kos
Vízöntő
Halak
Oroszlán
Nyilas/Bak

Elizabeth Taylor
Halak
Kos
Skorpió
Kos
Nyilas
Bika
-
Gábor Zsa Zsa
Vízöntő
Bak
Oroszlán
Vízöntő
Szűz
Bak/Vízöntő
Vénusz, Mars, Uránusz, Nap


A cikket írta: Bogdán-Körmöczi Júlia