2012. június 29., péntek

Semmelweis Ignác és a Magyar Egészségügy napja


A felfedezés
Semmelweis Ignác
A gyermekágyi láz okának és gyógymódjának felfedezője, Semmelweis Ignác Fülöp, 1818. 07. 01-én budai kereskedő család gyermekeként látta meg a napvilágot. 1844-ben fejezte be orvosi tanulmányait és 1846-tól a bécsi szülészeti klinikán kapta első állását, mint asszisztens. Egy évvel később tragikus hírt kapott, régi jó barátja, boncolás okozta vérmérgezésben elhunyt. Ez a gondolat nem hagyta nyugodni; későbbiekben ez az esemény ösztönözte arra, hogy felismerje: az akkoriban súlyos mérteket öltő gyermekágyi lázat az orvosok és az orvostanhallgatók okozták azzal, hogy a boncolások után közvetlenül, kezük fertőtlenítése nélkül vizsgáltak várandósokat és segédkeztek a szüléseknél. Még abban az évben kötelezte kollégáit, a szülészetre való belépés előtti klórmész oldatos kézmosásra, amit pár hónapon belül egyéb vizsgálatok előtt is kötelezővé tett. A csecsemőhalálozások száma ennek nyomán rohamosan csökkent, ám a módszer 'az egyszerű kézmosás' az orvos társadalom éles ellenállásába ütközött. Semmelweis számos európai szülészeti klinikának megírta felfedezését, amit 1858-ban az Orvosi hetilapban is közzé tett „A gyermekágyi láz kórtana” címmel. Annak ellenére, hogy az akkori világ már ismerte és használta a mikroszkópot (maga Semmelweis nem!), képtelen volt elfogadni ezt az egyszerű empirikus felfedezést, egészen Joseph Lister angol orvos, a fertőtlenítés fontosságáról írt publikációjáig. Manapság Lister és Semmelweis módszerének kombinációját alkalmazzák. Semmelweis végül belefáradva a szakmai elutasításokba és módszere állhatatos védelmébe, 1865-ben Döblingen egy korábbi boncoláskor szerzett fertőzésbe halt bele, ami korábban elmebajra hasonlító tüneteket idézett elő nála. Semmelweis Ignác annak ellenére, hogy jó nevű sebész és nőgyógyász volt, minden rászoruló segítségére volt, sosem anyagi érdekek vagy sikerek vezérelték, hanem az önzetlen segíteni vágyás és a tiszta kötelességtudás.

Számmisztikai képlete
Numerológus szemmel vizsgálva Semmelweis életfeladata a siker és a pénz helyes használata, kreatív ötletek és lendületesség megélése. Akik ezzel az életfeladat számmal születnek (26/8) azoknak szembe kell kerülniük a pénz, siker, hatalom problematikájával, ami azt jelenti, hogy ezek a fogalmak kiemelten fontosak számukra, akár a megszállottságig képesek hajszolni magukat csak azért, hogy sikeresek legyenek, környezetük vagy az adott szakma elfogadja őket. Semmelweis Ignác is élte végéig harcolt módszere elfogadásáért, de számos 8-assal ellentétben ő nem a saját hasznáért, hanem az emberiségért tette mindezt, ezzel teljesítve feladatát, hiszen a képletében megjelenő három darab 8-as szám mutatja, hogy hajlama szerint túl anyagias, túl fukar, minden fillért számon tart, alapvetően az életet az anyagiak szemüvegén keresztül tudja csak értelmezni. Mindenkinek, akinek az életfeladat száma 8-as, a jólét és hatalom feladatkörén munkálkodva meg kell tanulnia, hogy mindezek az anyagi javak, sikerek csak akkor okoznak igazi örömet, ha azt egy magasabb cél szolgálatába állítják, ekkor aggodalom nélkül tudják élvezni a jólétet és hatalmat, melyet nagylelkűen megosztanak embertársaikkal. Bár Semmelweis Ignác elmélete szinte mindenhol ellenállást váltott ki, ő mégis hitt módszere helyességében és éjjel-nappal a rászorulók rendelkezésére állt, ingyen is segített mindenkin, akinek csak tudott.

A hiányzó "jelen sík"
Elsődleges képletének további érdekessége, hogy a középső, vagyis az ún. „jelen sík”(4-5-6-os számok) teljesen hiányzik, ami a szakembernek azonnal elárulja szakmai sikertelenségének okát: ugyanis ha ez hiányzik, az illetőt több csalódás és megpróbáltatás éri, mint amire rászolgált. Ez, és a többi számának egyedi kombinációja adja az élete végén fellépő elmebajt. Hajlamos gondolatait magába fojtani, ezzel magyarázható a viszonylag kevés publikáció (pl.: három izolált 1-es az elsődleges mátrixban) és szakmai magyarázó cikk felfedezéséről. A sok gondolatfoszlány, fel nem dolgozott csalódás is előidézhette az utolsó években megfigyelt, szinte őrületre hasonlító viselkedését.
Teljes számmisztikai képlete
Mindent részletesen vizsgálva elmondható, hogy sikeres 8-as életút az övé, hiszen a célt elérte: újat és kreatívat alkotni, azt önzetlenül megosztani a világgal, valamint előtérbe helyezni az önzetlenséget a pénz hajszolásánál. Ma szülőháza ad otthont a róla elnevezett Orvostörténeti Múzeumnak, és születésnapja a Magyar Egészségügy napja, amikor számos szakmai elismerést adnak át és megemlékezéseket tartanak arról az orvosról, akit az Anyák Megmentőjeként is ismernek: Semmelweis Ignácról.


http://tigrisszem.tk

Nincsenek megjegyzések: