2012. március 12., hétfő

Asztrológia

Mit jelent a szó?
Görög eredetű szóösszetétel, astro - csillag, logos-tudomány. Manapság a horoszkóp készítéssel és elemzéssel azonosítják.ú

Milyen elven működik?
A bolygómozgások és a születés pillanata meghatároz egy pillanatnyi bolygóállást, ami annak a különleges időpontnak az energiamintázata, amikor valaki született. Ezt a bolygóállást elemzi az asztrológus az évezredes asztrológiai analógiák alapján. Minden bolygónak, és minden egyéb horoszkóp elemnek is megvan a maga jelentéstartalma, analógia rendszere. Ezek az analógiák, ha úgy tetszik törvényszerűségek elemzésével jutunk el az egyéni horoszkóp által leírt személyiség rajzhoz, az életút elemzéséhez, sőt a családi viszonyok feltárásához, vagy akár egy-egy teljesen konkrét probléma megoldásához.

A "jövőbe látás", "jóslás", vagy ahogy az asztrológusok jobban szeretik a jövőprogresszió a születési képlet, és az aktuális bolygó helyzetek viszonyának az elemzése. Ebből lehet következtetéseket levonni, és bizonyos események, de még inkább bizonyos energiaélmények bekövetkeztét megmondani előre. 

Milyen adatokra van szükség hozzá?
Az legelterjedtebb, születési horoszkóp képlet elemzéséhez szükség van a születés év, hónap, napjára, valamint a születés óra, percére, és hogy hol született az illető.
Párkapcsolati elemzéseknél a partner ugyanezen adatai is szükségesek.
Üzleti vállalkozások asztrológiai megítéléséhez az alapító okirat keletkezésének év, hónap, napja, és ha lehet az órája is, valamint a helye.
Kevésbé elterjedt módszer az úgynevezett óra asztrológia - horary asztrológia - ahol nem a kérdező személyes képletét, hanem a kérdés képletét vizsgálja az asztrológus, tehát a kérdés feltevésének időpontjára készül el a horoszkóp, amit aztán speciális szabályok szerint elemez a szakember, és az alapján válaszol a kérdésre.

Milyen problémák megoldására jó?
Az asztrológia elsősorban a személyiség, illetve a személyt érintő probléma természetét tudja nagyon pontosan feltárni. A horoszkópelemzés választ ad a személyiségen belüli, a személy és környezete közötti konfliktusok mibenlétére, a párkapcsolatok működésének dinamikáira, betegségek és az egészséges életmód lehetőségeire. Lelki bajok, és testi tünetek belső okait tárja fel. 
Az asztrológiai elemzés alkalmas arra is, hogy olyan családi - több generációra visszamenő - szálakat fejtsen fel, melyek magyarázatot adna arra, hogy bizonyos dolgok miért ismétlődnek az életünkben, vagy miért járjuk a saját utunk helyett elődeink ösvényeit. Akár a családi "örökségeket", akár előző életekből hozott problémákat, viselkedést kényszerítő energiákat hordunk magunkba, mindkettő oldható gyakorlatokkal, ha már megismertük a létezésüket, a működésüket. 
Az asztrológia a feltárásban tud nagy segítséget nyújtani, és a terápiás kezelés kidolgozásában. Az asztrológus javaslatot tehet - a személyiség elemzés során feltárt működése alapján - arra, hogy mi lenne a hatékony módszer a probléma végleges megszüntetésére.

Természetesen nem csak problémák esetén nyújt segítséget a horoszkóp elemzés, hanem a döntéshozatalt is nagyban segíti. Akár időzítési kérdésben, akár egy döntés sikerességének a kérdésében tud útmutatást adni.

Az éves előrejelzések a tervezésben, és a várható eseményekre való felkészülésben jelentik a legkiemelkedőbb támaszt.

Hogyan zajlik egy konzultáció?
A kérdező minden esetben meg kell, hogy adja születési adatait. Vannak asztrológusok, akik ezt előre elkérik, és kidolgozzák az elemzést, mások inkább a kérdező aktuális kérdéseire válaszolnak, amibe természetesen az is bele fér, hogy elmondják a teljes személyiségelemzést. A konzultáció 1-1,5 óra időtartamú, nem is nagyon érdemes ennél hosszabbra nyújtani az elemzést, mert információban olyan bő az elemzés, hogy általában nem is bírja a befogadó tovább. 

Kinek ajánlott?
Azoknak, akik nem a kész megoldást várják az asztrológustól, hanem arra kíváncsiak, hogy lehetőségeik közül melyikkel milyen eredményt tudnak elérni. Az asztrológia jó annak, aki az önismeretnek azt a formáját szereti, ahol megtudhat önmagáról olyan mögöttes motivációkat, melyek más úton nem nagyon deríthetők ki.
Kortól és nemtől függetlenül, mindenki számára nagyon hasznos, ha egy külső eszköz segítségével láthat bele önmagába. 


Milyen végzettségű az asztrológus?
Ma Magyarországon nincs olyan asztrológiai diploma, amely jól megfoghatóan meghatározná, hogy az asztrológusnak milyen tudással kell rendelkeznie. Több neves, régóta működő iskola létezik, és akkor jó, ha az asztrológus ezek valamelyikét elvégezte, mielőtt praktizálni kezd. Mivel nem kötelező, hogy valaki iskolai keretek közötti képzésben tanulja az asztrológiát, mielőtt tanácsadói munkába kezd, nem zárható ki, hogy olyanok is dolgoznak, akiknek nincs meg a megfelelő tudásuk, és még az alapvető etikai szabályokhoz sem tartják magukat.
Minden esetben tájékozódni kell, hogy ki az, akitől asztrológiai elemzést, tanácsot kérünk, mert az asztrológia közkedveltsége miatt, sokan nem tartják be az alapvető "követelményeket", és úgy hirdetik magukat.
Asztrológus szakember: Bogdán-Körmöczi Júlia

Nincsenek megjegyzések: