2012. május 24., csütörtök

Az ujjak árulkodó formája - 2.rész

Az ujjakról általában
Az ujjakat, - a hüvelykujj kivételével – a római mitológiában szereplő istenekről nevezték el. Ennek megfelelően a mutatóujj Jupiterről, a középső Szaturnuszról, a gyűrűs Apollóról, a kisujj pedig Merkúrról kapta a nevét. Minden ujj önálló jelentéssel bír és más-más jellemvonásról ad képet. Az ujjak hosszúságát mindig a többivel összefüggésben kell nézni.

Mutatóujj
Más néven Jupiter ujj, az ember büszkeségének mértékét mutatja meg valamint, hogy mennyire tudja/akarja magához ragadni a hatalmat és a vezető szerepet.
A normális mutatóujj egyenes, hossza azonos a gyűrűsujjéval. Az ilyen embert józan ítélőképesség, vállalkozó kedv és egészséges becsvágy jellemzi. Ha szélsőségesen hosszú uralkodni vágyást, hatalomvágyat jelöl, törtető hataloméhes és erőszakos személy. Sok politikus, magas rangú katonatiszt és pap kezén is megfigyelhető. Ha rövidebb a gyűrűsujjnál, szolgalelkű, stréber, félszeg és fantáziáló emberrel van dolgunk. Ha nagyon rövid, gyámoltalan, ugyanakkor pénzéhes és kapzsi. Ha csontos és nagyon sovány, akkor az illető ingerlékeny és aszkétikus alkat.

Középső ujj
Más néven Szaturnusz ujj. A személyiséget, lelkierőt, a társadalomba való beilleszkedést és az önismeretet mutatja meg. Testrészek közül az idegrendszert jelöli.
A legtöbb ember Szaturnusz ujja a tenyere háromnegyedét éri el. Ez kiegyensúlyozottságot és felelősségtudatot jelöl. Ha sokkal hosszabb, mint a többi ujj, akkor az illető melankolikus, érzékeny és óvatos. Ha rövidebb a gyűrűsujjnál, akkor félszeg, gyámoltalan. Ha arányos a többi ujjal, akkor becsületes és hűséges. Ha túl rövid, akkor a személy megadja magát a sorsának, léha, együtt úszik az árral. Ha sima, akkor erős a képzelő ereje és nagyon empatikus.

Gyűrűsujj
Apolló vagy Nap ujj. A művészi érzéket, alkotókészséget és a gondolatok sokszínűségét mutatja meg. Felvilágosítást ad a vesék állapotáról is.
Ha egyenes és sima, akkor magabiztos, ambiciózus embert takar, akinek fontos a dicsőség és az elismerés. Ha szélsőségesen hosszú, majdnem a középső ujjig érő gyűrűsujj kockázatkedvelő, túlzottan szenvedélyes embert takar, aki felelőtlenül sodorja veszélybe pénzét és sokszor saját magát is.
Ha azonos hosszúságú a középső ujjal, irányítható, gyenge jellem. Ha hosszabb, mint a középső ujj, tartózkodó és családcentrikus személyről van szó. Ha rövidebb, mint a mutatóujj, anyagilag szerencsés, de nem szereti a nyilvános szereplést. Ha bütykös, akkor gyakorlatias és anyagias. Ha vékony, akkor idealista és ábrándozó hajlamú.

Kisujj
Más néven Merkúr ujj, a kommunikációs képességet, szervező tehetséget és a rugalmasságot jelképezi. Általános szabály hogy minél hosszabb, tulajdonosának annál könnyebb kommunikálni embertársaival. Alakjából következtethetünk a nemi jellegre, nemi szervek egészségére.
A szép alakú, normál hosszúságú kisujj olyan személyt jelöl, aki képes befolyásolni másokat, uralja környezetét, hatékonyan kommunikál, ezáltal szerezve előnyös pozíciókat. Ha túl hosszú, mutatja a diplomáciai hajlamot, jó hazudozó, lyukat beszél bárki hasába. Ha hosszú jó szónok, jó taktikás, kritikája könnyed, nem sértő. Mérsékelten hosszú: magabiztos jó észjárású ember. Karcsú: csipkelődésre való hajlam, bütykös: jó üzleti érzék. Női kézen nem előnyös a hosszú kisujj, mert az illető mindenbe beleszól, nem tűri, ha ellentmondanak neki, parancsolgató típus.

A fent leírtak érdekességek és felsorolás jellegűek. A kéz tanulmányozása bonyolult és összetett feladat, évekig tartó tanulás és nagy rutin kell az elsajátításához. Mindenkit óva intek attól, hogy a leírtak alapján messzemenő következtetést vonjon le saját magáról vagy környezetéről. Ha pontos elemzést szeretnénk kapni, feltétlenül forduljunk szakértőhöz!
Ez a pár sor csupán bepillantást enged a tenyérelemzés sokszínű világába, megmutatva, hogy tenyerünk sokkal többet rejt, mint gondolnánk.

A cikket írta, és a téma szakértője: Fejérvári Laura, okleveles tenyérelemző

Nincsenek megjegyzések: