2012. április 11., szerda

Titanic - a bolygók mutatták a katasztrófát

A Titanicot egy asztrológus megmenthette volna
A Titanic útját, sorsát már megannyi oldalról elemezték, modellezték, feldolgozták, asztrológiai szempontból azonban nincs róla sok információ. 
Az indulás képletét elemezve azonban látszik, hogy ha az út szervezői megkérdeztek volna egy asztrológust, az biztosan felismerte volna a tragédiára utaló jeleket, és ha az indulást csak néhány órával elhalasztják, a Titanic elsüllyedése elkerülhető lett volna.
Az indulást, az ütközést és az elsüllyedést vizsgálva látszik, hogy a bolygók előre szóltak, csak nem hallgatott rájuk senki.

Jól mutatja az indulás képlete is (1912. 04. 10. 12 óra, Southampton), hogy a Titanicnak a luxust (Oroszlán Aszcendens), valamint az újdonságot (Kos Nap a X. házban) kell a világban képviselnie. Az is látszik a képletből, hogy ebben egy előre nem látható okból csalódást fog okozni (Neptunusz nehezítő fényszög a titkos ellenségek életterületéről). A váratlan technikai eseményt, ami a meghiúsulást okozza, szintén szembetűnően jeleníti meg a képlet (az Uránusz és a Mars közötti legnehezebben feldolgozható fényszög formájában, ami a gyakorlati működés és a vágyak, álmok, illúziók életterületét érinti). Azt, hogy a nagy utazáshoz minden érintett nagy vágyakat, reményeket kötött, s az, hogy ez az óceánt átszelő utazás végül tömegek érzelmi összeomlását hozta - gondolok itt az áldozatok hozzátartozóira -, ugyanaz a képletbeli elhelyezkedés mutatja: a távoli utakat mutató életterület a Halak, vagyis a tengereket és nagy vizeket uraló jegyben indul. Ezen az életterületen áll a Vénusz bolygó is, de kapcsolatba hozható a a Bika jegyével, ami a vágyak, álmok életterületének meghatározója. Az érzelmi összeomlás a Vénusz, mint a szeretet bolygója és a Plútó, mint a rombolás bolygójának negatív kapcsolatában mutatkozik meg.

A Titanic indulásának horoszkópja
Az indulás képletből az is kiolvasható - a bolygók elhelyezkedése és sorrendje alapján -, hogy rekordot akartak dönteni, a céljukat minden áron teljesítve, mennyire vágytak a dicsőségre. Nem voltak képesek a racionális érvekre hallgatni (Lokomotív alakzatú képlet, ahol a vezető bolygó a Neptunusz a Rákban).
Érdekes jelentése van a sorsfeladat jelölője által elfoglalt helyzetnek is. A hajó sorsfeladata nem volt más, mint hogy példával járjon a nemzedéke előtt, ami alapvetően még jót is jelenthetne, hiszen mindenki a pozitív példára gondol. De mivel a sorsjelölő súlyos kapcsolatban áll a csalódás planétájával, tudjuk, hogy ez negatív példa lesz, elrettentő (a felszálló Holdcsomópont a X. házban együtt áll a Nappal és diszharmonikus fényszögben a Neptunusszal). Utolsóként említeném, hogy az utazásokat általában mutató bolygó hátráló mozgásban van, ami annyit jelent, hogy valami nem a tervezett irányba halad (Merkúr retrográd mozgásban)

A Titanic jéghegynek ütközésének horoszkópja
A szerencse, vagyis a Jupiter támogató védelme 13-án (Nap Jupiter trigon) megszűnt, és ezt a hatást a képletben a  gyakorlati működésért felelős Holdat érő támadásra cserélte (Jupiter Hold quadrát). A balszerencse fényszöge az úton egészen addig kísérte a Holdat, amíg a rombolás bolygójának negatív sugárzásába nem lépett, vagyis amíg a Plútó kártékony vonzásába nem került. A Jupiter ott átadta a hajó sorsát a mindent elpusztító Plútói erőnek, és nem meglepő, hogy az ütközés akkor történt meg, amikor a Hold és a Plútó kapcsolata szinte tökéletessé vált, tehát amikor a Plútó a legnagyobb hatással bírt a Holdra. A végleges pusztulás, vagyis a süllyedés azalatt a rövid idő alatt teljesült be, amíg a Hold - a leggyorsabban mozgó égitest -  benne volt ebben a tragikus fényszögkapcsolatban.

A hajókatasztrófa a dátum ismeretében asztrológiai szemmel látható volt. De - habár akkoriban fejletlenebb volt a csillagászat és a meteorológia összefüggéseinek ismerete, mint napjainkban - azt a korabeli szakértők is tudhatták, hogy 1912. januárjában a Hold és a Föld közötti távolság a legkisebb volt az elmúlt 1400 évben. Ezt a hatást ráadásul felerősítette, hogy a Föld normál keringési útja során a Naphoz legközelebb, ugyanebben az időszakban haladt el. A kettős tömegvonzó hatás nagyon erősen befolyásolta a tengeri áramlatokat, és a fokozott áramlás lejjebb sodorta a jéghegyeket, mint más évek azonos időszakában. 
Tehát, ha valaki egy asztrológussal konzultált volna, valószínűleg megkapja a szükséges információkat arról, hogy mi várható az út során. Más kérdés, hogy - akárcsak manapság - egy ilyen hatalmas projektet valószínűleg nem állítottak volna le, főleg akkora sajtó hírverés után, mint amit a Titanic köré szerveztek.

Csak érdekességként említem meg, hogy 1898-ban megjelent egy könyv, ami szinte forgatókönyvszerűen írja meg a Titanic tragédiáját. Morgan Robertson könyve a "Hiábavalóság, avagy a Titán roncsa" számos részletében megegyezik a 16 évvel későbbi valósággal. Kezdve a név hasonlóságával, folytatva a hajó hosszúsági és teljesítmény adataival, az utasok és áldozatok számával, a jégheggyel való ütközéssel, a kelleténél kevesebb mentőcsónakkal... . Vajon csak véletlen egybeesés?
És milyen sugallatot kapott Charles Morgan kanadai tiszteletes, hogy a vízi úton lévőkért imádkozzon a Titanic katasztrófájának napján
A Titanic legendáját színezi egy igazi összeesküvés-elmélet is: az Illuminátusok egy csoportja, köztük a hajót finanszírozó J. P. Morgan azért építtette a hajót, hogy pénzügyi, gazdasági manővereiket ellenző mágnásokat a hajóval együtt eltüntessék...
De visszatérve az asztrológiára, még a misztikus legendák is látszanak a képletből, melyek a Titanic körül keringenek. A végzet életterületét a homályba burkoló Halak jegy uralja, melynek bolygója (a Neptunusz) a titkok, a misztikum, és az összeesküvések életterületén áll a Titanic horoszkópjában.


A cikket írta, és az asztrológia szakértője: Bogdán-Körmöczi Júlia, diplomás asztrológus

Nincsenek megjegyzések: